08 ožujka, 2010

100. obljetnica Međunarodnog dana ženaPočetkom 20. stoljeća, u vrijeme brze industrijalizacije i ekonomskog rasta, a ujedno i loših uvjeta rada posebice za žene, pojavila se ideja o obilježavanju međunarodnog dana žena. 8. ožujka 1908. u New Yorku je demonstriralo 15.000 žena tražeći kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Na međunarodnoj konferenciji žena održanoj u Kopenhagenu 1910. sudjelovalo je više od stotinu žena iz 17 država. Na prijedlog Clare Zetkin, koja je imala veliki utjecaj na međunarodni socijalistički pokret, donesena je odluka da se 8. ožujak proglasi Međunarodnim danom žena.
Vrsta:Prigodna
Motiv:Međunarodni dan žena
Autor:Gordan Zovko
Veličina:35,50 x 29,82 mm
Tisak:Zrinski d.d. Čakovec
Papir:Bijeli, 102 g, gumirani
Vrijednost:0,20 KM
Dan izdanja:2010-03-08.
Arak:20 maraka
(HP Mostar)

Nema komentara:

Objavi komentar