24 ožujka, 2011

HP Mostar izdala novu marku „Svjetski meteorološki dan“ ("World Meteorological Day")

Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku marku, žig i omotnicu prvoga dana „Svjetski meteorološki dan“. Nominalna vrijednost marke je 0,20 KM, tiskana je u arku 20 poštanskih marka i u poštanskom prometu koristi se od 23. 3. 2011. godine. U Beču je1873. godine održan Prvi međunarodni kongres meteorologa na kojem je osnovana Međunarodna meteorološka organizacija (IMO - International Meteorological Organization). IMO, 1951. godine, prerasta u posebnu agenciju Ujedinjenih naroda - Svjetsku meteorološku organizaciju (World Meteorological Organization - WMO) s ciljem unaprjeđivanja međunarodne suradnje na području meteorološke službe... (izvor HP Mostar)

Croatian post Mostar has issued commemorative postage stamp, stamp and first day cover "World Meteorological Day. " The nominal value of the stamps is 0.20 KM, printed in the sheet 20 stamps and postal service is used from 23 3rd 2011th year. In Vienna je1873. held the First International Congress of meteorologists at which established the International Meteorological Organization (IMO). IMO, 1951. was transformed into a special agency of the United Nations - World Meteorological Organization (WMO) to enhance international cooperation in weather service ... (source HP Mostar)

Nema komentara:

Objavi komentar