12 listopada, 2011

Nove marke HP Mostar (Fridtjof Nansen-150 godina od rođenja)...New stamps HP Mostar (Fridtjof Nansen-150 years of birth)

Norvežanin Fridtjof Nansen (Store - Froen kod Osla, 10. listopada 1861. - Lysaker, 13. svibnja 1930.) jedan je od najpoznatijih svjetskih polarnih istraživača, političar i diplomat. Prvi je na psećim saonicama istraživao unutrašnjost Grenlanda godine 1882. i 1886., a Sjeverno polarno more istraživao je od 1893. do 1896. Svjetsku slavu stekao je ekspedicijama preko Grenlanda i putovanjem brodom Fram preko Arktičkog oceana dospjevši na najsjeverniju točku Arktika... Vrsta: Prigodna, Motiv: Fridtjof Nansen, Autor: Božidar Došenović/Nebojša Đumić, Veličina: 29,82 x 35,50 mm, Dan izdanja: 2011-10-10. (izvor HP Mostar)

Norway's Fridtjof Nansen (Store - Froen in Oslo, October 10, 1861. - Lysaker, May 13, 1930.) Is one of the world's most famous polar explorer, politician and diplomat. The first was the dog sled explored the interior of Greenland 1882. and 1886., and the Arctic Sea was investigated from the 1893. to 1896. He gained worldwide fame expedition across Greenland and Fram boat trip across the Arctic Ocean at the northernmost point in coming to the Arctic ... Type: Commemorative, Motif: Fridtjof Nansen, Author: Bozidar Došenović / Nebojsa Đumić, Size: 29.82 x 35.50 mm, Dan Published: 10/10/2011. (source HP Mostar)

Nove marke HP Mostar (Dan pošte-Fibula)...New stamps HP Mostar (Post day-Fibula)

Fibule (spone, kopče) pripadaju nakitu koji je služio za pričvršćivanje odjeće. Dijelovi fibule su: noga, luk, glava (opruga) i igla. Mogu biti izrađeni od jednoga komada metala ili iz više dijelova. Fibule su najčešće od bronce, rjeđe od plemenitih metala ili u kombinaciji različnih metala... Vrsta: Redovita, Motiv: Fibula tipa Golinjevo, Autor: Marin Musa, Veličina: 35,50 x 25,56 mm, Dan izdanja: 2011-10-09. (izvor HP Mostar)
Fibulae (clasps, buckles) belong to the jewelry that is used for fastening clothing. Parts of the fibula are: foot, arch, head (spring) and a needle. Can be made from one piece of metal or of several parts. Fibula are usually made of bronze, sometimes of precious metal or combination of different metals... Type: Regular, Motif: Fibula type Golinjevo, Author: Marin Musa, Size: 35.50 x 25.56 mm, Dan Published: 10/09/2011. (source HP Mostar)