01 studenoga, 2011

Fauna 2011. - Ris (HP Mostar) - Fauna 2011. - Lynx (HP Mostar)

Ris (Lynx lynx) je najveća mačka i jedna od najzanimljivijih zvijeri u Europi. Dužina tijela im je do 1,30 metara, uz dodatak repa od 11 do 25 cm, prosječne težine do 25 kg. Karakteristični znaci prepoznavanja su šiljaste uši s čuperkom dlake na vrhu i kratak rep. Krzno im je žućkasto do sivo, prošarano tamnijim pjegama ili prugama, kao i druge mačke ima oštre pandže. Ris je zvijer koja se dobro penje i skače, lovi u sumrak ili noću čekajući plijen, često prikriven u krošnji drveta. Ima vrlo oštar vid i istančan sluh. Hrani se uglavnom kozama, divokozama i srnama te drugim nižim vrstama divljači. Plijen ubija odmah, a ako sve ne pojede vraća se dovršiti započeto. Mužjak i ženka risa susreću se kratko radi parenja između siječnja i travnja. Nakon deset tjedana ženka okoti dvoje ili troje mladunaca koji ostaju uz majku do sljedećeg proljeća. Ris je ugrožena vrsta predatora koja je u BiH izumrla prije 50-ak godina zbog nekontroliranog izlova. Danas ponovno naseljava lovišta Bosne i Hercegovine. Vrsta: Prigodna Motiv: Ris (Lynx lynx) Autor: Božena Džidić Veličina: 35,50 x 25,56 mm Dan izdanja: 2011-11-01. (izvor HP Mostar...)

Lynx (Lynx lynx) is the largest cat and one of the most interesting animals in Europe. Length of their bodies is up to 1.30 meters, with the addition of tail 11-25 cm, average weight 25 kg. Characteristic signs of recognition were pointed ears with a lock on the top coat and short tail. Their fur is yellowish to gray, mottled darker spots or stripes, as well as the other cats have sharp claws. Lynx is a beast that is a good climber and jumper, hunts at dusk or at night waiting for prey, often disguised in a treetop. It has very sharp eyesight and keen hearing. It feeds mainly goats, chamois, deer and other inferior types of wildlife. Prey killed instantly, and if not eaten all returns to finish the job. Male and female lynx meet briefly for mating between January and April. After ten weeks the female give birth two or three cubs who stay with their mother until the following spring. Lynx is an endangered species of predators that BiH became extinct some 50-odd years because of uncontrolled hunting. Today, once again inhabits hunting Bosnia and Herzegovina. Type: Commemorative Motif: The Lynx (Lynx lynx) Author: Bozena Džidić Size: 35.50 x 25.56 mm Date of issue: 11/01/2011. (source HP Mostar ...)

Flora 2011. - Smokva i šipak (HP Mostar) - Flora 2011. - Fig and pomegranate (HP Mostar)

Smokva (Ficus carica) cijenjeno je južno voće koje simbolizira život, mir, blagostanje i plodnost. Vjeruje se da potječe iz Egipta, odakle je stigla na Krit, a oko 9. stoljeća prije nove ere, u staru Grčku. Smokva je hrana pustinjaka i sveto drvo mnogih predaja. Stari Grci su je izrazito poštovali, u Rimu su je smatrali svetim voćem u čijoj sjeni se odmarala vučica koja je hranila Romula i Rema, a Adam i Eva su od listova smokve načinili sebi pregače. Smokva sadrži i do 80% vode, a istovremeno je voće s najvišom razinom prirodnih šećera. Izuzetan je izvor energije, potiče rad mozga, koncentraciju i pamćenje. Šipak, mogranj ili nar (Punica granatum) trnovit je grm koji uspijeva u priobalnim područjima s toplijom klimom. Biljka ima uspravne i razgranate grane, a stanište joj je osunčano s visokim temperaturama. Zahtijeva vodopropusno tlo, jer biljka ne voli mnogo vlage. Cvate bijelim, žutim ili crvenim cvijetom od lipnja do kolovoza. Veliki okrugli plod, izvana kožnat, a unutra ispunjen ukusnim sjemenkama, javlja se u kasnu jesen. Vrsta: Prigodna Motiv: Smokva (Ficus carica) i šipak (Punica granatum) Autor: Draženko Marić Veličina: 35,50 x 25,56 mm Dan izdanja: 2011-11-01. (izvor HP Mostar...) Figs (Ficus carica) was estimated citrus fruit that symbolizes life, peace, prosperity and fertility. It is believed to originate from Egypt, where he arrived in Crete, and about 9 century BC in ancient Greece. Fig is the food of ascetics and holy tree of many legends. The ancient Greeks were a highly respected, in Rome it was considered sacred fruit in whose shadow rested wolf that nurtured Romulus and Remus, and Adam and Eve were the fig leaves made themselves aprons. Figs contain up to 80% water, while the fruit with the highest levels of natural sugar. Is an exceptional source of energy, stimulates brain function, concentration and memory.Pomegranate (Punica granatum) is a spiny shrub that thrives in coastal areas with warmer climates. The plant is erect and branched branches, and the habitat it was sunny with high temperatures. Requires permeable soil for the plant likes plenty of moisture. It blooms white, yellow or red flowers from June to August. A large round fruit, a leather exterior and interior filled with tasty seeds, occurs in late autumn. Type: Commemorative Motif: fig (Ficus carica) and pomegranate (Punica granatum) Author: Draženko Maric Size: 35.50 x 25.56 mm Date of issue: 01/11/2011. (source HP Mostar ...)