22 ožujka, 2012

HP Mostar 2012: Gastronomija – Sir trapist - HP Mostar 2012: Gastronomy - Trappist Cheese

Godine 1869. godine opat Franz Wendelin Pfanner (1825. – 1909.) zajedno sa šestoricom subraće započeo je gradnju trapističkog samostana „Marija Zvijezda“ u Banjoj Luci. Samostan je, između ostalog, poznat i po stoljetnoj tradiciji proizvodnje delikatesnog sira „trapista“ podrijetlom iz francuskog samostana Port-du-Salut. Početke proizvodnje sira u „Mariji Zvijezdi“ nalazimo još 1872. godine, u maloj sirani koju je sagradio o. Franz. Proizvodnja „pravog“ sira trapista započela je 1882. s dolaskom o. Ignacije iz francuskog samostana Port-du-Salut u banjalučki. U II. svjetskom ratu sirana je u potpunosti uništena, a dolaskom komunista na vlast samostanu trapista 1946. godine oduzet je cjelokupni posjed sa svim inventarom. Danas u samostanu „Marija Zvijezda“ žive jedini preostali trapisti na Balkanu, rođena braća, o. Zvonko i o. Tomislav Topić. Otac Zvonko je voditelj samostana i crkve posvećene Djevici Mariji, a o. Tomislav je župnik i jedina osoba koja poznaje tajnu proizvodnje sira. Prenijeli su mu je redovnici francuskog trapističkog samostana Mont des Cats kod kojih je boravio na poduci. O. Tomislav svojim rukama načini dnevo 60 mladih sireva u sirani „Livač“ (Aleksandrovac) nedaleko od Banja Luke. Zemljoradnička zadruga „Livač“ osnovana je 2003. na inicijativu biskupa Franje Komarice, a sredinom 2008. ponovno je pokrenuta proizvodnja trapista „Marija Zvijezda“.
(Izvor HP Mostar...)
Abbot Franz Wendelin Pfanner (1825. - 1909), along with his six co-brothers, began the construction of Trappist monastery „Marija Zvijezda“ (Maria Stern) in Banja Luka in 1869. The monastery is, among other things, known for its centennial tradition of producing the delicious cheese „Trappist“ originating from the French monastery Port-du-Salut. The beginning of cheese production in „Marija Zvijezda“ started in 1872, in a small cheese factory which was built by fr. Franz. Production of „real“ Trappist cheese began in 1882 with the arrival of fr. Ignatius of the French monastery of Port-du-Salut to Banja Luka. The cheese factory was completely destroyed in the II World War and with the arrival of Communists to power in 1946, the entire estate with all the inventory was seized form Trappist monastery. Today in monastery „Marija Zvijezda“ live the only remaining Trappists in the Balkan, siblings, fr. Zvonko and fr. Tomislav Topic. Father Zvonko is the head of monastery and the church dedicated to Virgin Mary and father Tomislav is the parish and the only person who knows the secret of cheese production. It was conveyed to him by French monks of the Trappist monastery Mont des Cats, where he stayed during his training. Father Tomislav makes, with his hands, 60 cheeses daily in cheese factory „Livac“ (Aleksandrovac) near Banja Luka. Agricultural community „Livac“ was established in 2003 on the initiative of Bishop Franjo Komarica and in mid-2008 the production of Trappist „Marija Zvijezda“ was re-launched.
(Source HP Mostar ...)

Nema komentara:

Objavi komentar