01 studenoga, 2012

"Zmije Bosne i Hercegovine" - „Fauna 2012.“ - Snakes of Bosnia and Herzegovina


Hrvatska pošta Mostar izdala je 4 prigodne poštanske marke (arak 8 maraka), žig i omotnicu prvoga dana s motivima bosanskohercegovačkih zmija. Iako su omražene, zmije su vrlo korisne životinje, a njihovim ubijanjem prekida se važna karika u ekološkom lancu. Na markama su prikazane dvije otrovnice, poskok i riđovka (šarka) i dvije neotrovne zmije, bjelouška i smuk. Autor likovnog rješenja je Vijeko Lučić, marke nominalne vrijednosti 2,00 KM tiskane su u tiskari Zrinski u Čakovcu i u poštanskom prometu koriste se od 1. studenoga 2012. Bjelouška (Natrix natrix) je neotrovna zmija iz porodice guževa. Pojavljuje se u više boja i nijansi. Jedini sigurni znak prepoznavanja su polumjesečne pjege na stražnjem dijelu glave s obje strane, koje su bijele kod ženki, a žute kod mužjaka. Smuk (Zamenis longissimus) ima vitko dugo tijelo i usku glavu. Gornja strana tijela je jednobojno sivkasta do tamnosiva, sivkasto - zelenkasta ili smećkasta. Donja strana tijela je bjeličasta. Ima blagu narav, nije otrovan, ali često ujeda kada se osjeti ugroženim. 
Poskok (Vipera ammodytes) je najotrovnija i najopasnija europska zmija iz porodice ljutica. Tijelo poskoka je promjenjive boje, leđna strana je siva, žuta ili smeđa s tamnom cik - cak prugom dok je s trbušne strane bjelkast s crnim točkama. Uz izlomljenu prugu na leđima, prepoznatljiv je po trokutastoj plosnatoj glavi, okomitoj zjenici i roščiću na vrhu njuške. U ustima ima dva duga otrovna zuba povezana s otrovnom žlijezdom. Jezik mu je dug i rašljast. "Zmije Bosne i Hercegovine"Riđovka ili šarka (Vipera berus) zmija je otrovnica iz porodice ljutica i najrasprostranjenija je zmija Europe. Ima veliku glavu, uski vrat i debelo tijelo koje je manje i elegantnije od poskokovog, s kosom isprekidanom prugom koja služi za prikrivanje. Jezik joj je dug i rašljast, otrovni zubi leže preklopljeni u čeljusti, a izbacuju se prema naprijed kada zmija napada...(izvor HP Mostar)
Bosnia and Herzegovina is rich with snakes. Although unpopular, snakes are very useful animals and by killing them an important link in ecological chain is stopped. The Grass snake (Natrix natrix) is non-venomous snake of the Colubridea family. It appears in more colors and shades. The only sure signs of recognition are bimonthly spots on the back of the head on both sides, which are white in females and yellow in males. The Aesculapian snake (Zamenis longissimus) has a long slender body and narrow head. The dorsal is monochrome gray to dark gray, gray – greenish or brownish. The underside of the body is whitish. It has a mild nature, is non-venomous but often bites if they feel threatened. Horned Viper (Vipera ammodytes) is the most venomous and the most dangerous European snake of the Viperidea family. The body of the Viper is color changeable, dorsal side is gray, yellow or brown with dark zigzag stripes, while the ventral side is whitish with black spots. With a fractured stripe on the back, it is recognized by the triangular flat head, vertical pupil and hors on top of its nose. In mouth has two poisonous teeth associated with the venom glands. The tongue is long and forked. Common viper (Vipera berus) is a venomous snake of the Viperdea family and is widespread in Europe. It has a large head, narrow neck and thick body which is smaller and sleeker than horned viper, with bias dotted stripe that serves to conceal. The tongue is long and forked, the poisonous teeth lies folded in the jaw and knocked loose forward when it attacks...(source HP Mostar)

Nema komentara:

Objavi komentar