23 travnja, 2013

HP Mostar Europa 2013. - Poštanska vozila...Europa 2013. - Postal vehicles

Hrvatska pošta Mostar izdala je prigodnu poštansku marku „EUROPA 2013. – Poštanska vozila“, omotnicu prvog dana i žig. Likovno rješenje za dvije marke (poštanski kombi i poštanski moped) rad su Manlija Napolija, marke su tiskane u sutisku u arku 10 (8 maraka + 2 vinjete) i malom arku od 4 marke u tiskari Zrinski u Čakovcu. Nominalna vrijednost maraka je 3,00 KM, prvi dan izdanja 5. 4. 2013. godine. 
...Prvi oblici organizirane poštanske službe pojavljuju se u Egiptu oko 2000. godine prije Krista. Glasničku službu obavljali su glasnici - pješaci i glasnici na konjima i devama. Najveća i najbolje organizirana glasnička organizacija starog vijeka, rimski „Cursus Publicus“, sastojala se od cesta, transportnih sredstava i stanica. Transportna sredstva bila su tako precizno razvrstana da je svaki tip zaprege imao svoje obilježje i namjenu, te svoju vuču, a vukli su ih konji, mazge, volovi pa čak i deve. Danas, suvremena prijevozna sredstva omogućuju brz i efikasan prijevoz pošiljaka na sve strane svijeta. Veća potreba za komuniciranjem na daljinu rezultira i većom potražnjom za poštanskim uslugama... (izvor HP Mostar)
...The first forms of organized postal service appeared in Egypt around 2000. B.C. Messenger service was performed by messengers – pedestrians and messengers on horses and camels. The largest and best organized messenger organization of the Antiquity, Roman „Cursus Publicus“ was consisted of roads, transportation means and stations. Transportation means were precisely classified that each type of carriage had its character and purpose, and own tow, and were dragged by horses, mules, oxen and even camels. 
Today, modern transportation means allow quick and efficient transportation of shipments all over the world. Greater need for distant communication is resulting with the greater demand for postal services... (source HP Mostar)   

Nema komentara:

Objavi komentar