01 lipnja, 2014

Prva marka HP Mostar u obliku srca i s mirisom ruže - „Međugorje 2014.“ - The first postage stamp HP Mostar in the form of heart with rose scent

Međugorje je mjesto koje su u protekle 33 godine posjetili milijuni hodočasnika iz cijeloga svijeta. Prema svjedočanstvu šestero djece, 1981. godine u ovome hercegovačkom mjestu se ukazala Majka Božja. O Međugorju se piše širom svijeta, a vjerujemo, pisat će se i dalje. Jedni se oduševljavaju, drugi osporavaju ukazanja, ali unatoč svemu ono ostaje mjesto mira, molitve i brojnih obraćenja. Posebno je poznato po sakramentu svete ispovijedi te ga mnogi s pravom nazivaju ispovjedaonicom svijeta. Vjernici dolaze u Međugorje da se u sakramentu pomirenja izmire sa sobom, s Bogom i s ljudima oko sebe. U svrhu provjere autentičnosti ukazanja Sveta Stolica je 2010. osnovala Međunarodno povjerenstvo koje je sačinjavalo dvadesetak kardinala, biskupa, teologa i drugih stručnjaka koji su detaljno proučili izvješća o ukazanjima Djevice Marije u Međugorju. Nakon četiri godine rada zatvorenog za javnost, u siječnju 2014. Povjerenstvo je završilo s radom i rezultate predalo Kongregaciji za nauk vjere koja će ih razmotriti i izraditi prijedlog papi Franji na kome je konačna odluka. Neovisno o odluci Svetog Oca moglo bi se reći da se Međugorje u Crkvi već potvrdilo po plodovima vjere i obraćenja i to nitko ne može osporiti. To je najdublja potvrda Međugorja, kao što je to potvrda i drugih velikih svetišta od postanka sve do danas. (izvor...Lidija Ramljak)


Međugorje is a place that has been visited in the past 33 years by millions of pilgrims from all around the world. With the testimony of six children, in 1981, in this Herzegovinian village, our Blessed Virgin Mary, Mother of God had appeared. Međugorje is written about throughout the whole world, and we believe, that this will continue. Some people are in awe while others controvert these appearances, but despite it all it remains a place of peace, prayer and many conversions. It is specially known for the sacrament of Holy Confession and therefore many rightfully call it the Confession place of the world. Believers come to Međugorje in hope to come to peace in sacrament with themselves, with God and with people around them.
In order of claiming authenticity of the Appearances, the Holy See in 2010 established an International Committee composed of around twenty cardinals, bishops, theologians and other experts that in detail will examine the reports of the Appearances of the Virgin Mary in Međugorje. After four years of work that was closed to the public, in January 2014, the committee finished with their work and handed the results over to the Congregation for religion doctrine that will consider and draw up a proposition to Pope Francis, who will be giving the final decision. Regardless of the decision that the Pope brings, it could surely be said that Međugorje has been confirmed in the Church by the fruits of faith and conversions and that is something nobody could deny. That is the deepest confirmation of Međugorje, as it is the confirmation of other great shrines from genesis up to this day. 
(source...Lidija Ramljak)

1 komentar: