03 prosinca, 2017

WWF Fauna 2017. HP Mostar - Svijetla divokoza / Light brown Chamois

Hrvatska pošta Mostar u suradnji sa Svjetskom organizacijom za zaštitu prirode (World Wildlife Fund – WWF) izdala je 4 prigodne poštanske marke s motivom divokoze i logotipom pande, registriranog zaštitnog znaka WWF-a.

Divokoza (Rupicapra rupicapra balcanica) spada u plemenitu vrstu divljači i još uvijek naseljava planinske prostore Bosne i Hercegovine, posebno planine Čvrsnicu (najviši vrh Pločno, 2228 m.n.v.) i Prenj (najviši vrh Zelena glavica, 2155 m.n.v.). Planinski vrhovi i grebeni, među kojima su nepristupačne vrtače ispunjene snijegom, mjesta su gdje divokoze borave ljeti. Nenadmašne u smjelom penjanju po strminama i preskakanju provalija, skromne u prehrani, najradije se zadržavanu po strmim vrhovima i obroncima planina - točilima. Vrlo su oprezne i brzo osjećaju opasnost.

Divokoze su ljepotice i živi ukras planinskih predjela. Mnoge stradaju od vukova (mlade divokoze od orlova), snježnog nevremena i od bolesti sljepila i šuge. Međutim, najveći neprijatelj im je čovjek, točnije krivolovac. Na planini Čvrsnici, koja spada među najviša i najbogatija lovišta u Bosni i Hercegovini, godine 1984. obitavalo oko 2000 grla. Danas se procjenjuje da je taj broj smanjen na samo 50-ak divokoza. Može se kazati da je zadnjih 25 godina u Čvrsnici i Prenju istrijebljeno 80% populacije ove plemenite divljači.

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar izdala je 4 prigodne poštanske marke u arku od 8 maraka + 2 vinjete, žig i omotnicu prvoga dana (FDC).


Croatian Post Mostar in collaboration with the World Wildlife Fund - WWF has issued 4 commemorative postage stamps with a motif of the Balkan chamois and Panda logo, the official WWF logo. Balkan chamois (Rupricapra rupricapra balcanica) belongs to the wildlife noble species and even up to now resides the mountainous areas of Bosnia and Herzegovina, especially the mountains of Čvrsnica (the highest peak Pločno, 2228 meters above sea level) and Prenj (the highest peak Zelena glavica, 2155 meters above sea level). 

Mountainous peaks and reefs, amongst which are arduous karsts sinkholes filled with snow, are places where chamois dwell during the summer time. They are unsurpassed in their spirited climbing of slopes and jumping over chasms, are very unpretentious in nutrition, most often retain at steep peaks and mountainous slopes – točilima. They are quite careful and sense danger very quickly. Chamois are beautiful animals and are enrichment to mountainous areas. Many of them are killed by wolves (young chamois are hunted down by eagles), winter storms and diseases such as blindness and scab. Nonetheless, their greatest enemy is the human, to be more exact the poacher. In 1984, there were around 2000 of theses animals on the Čvrsnica Mountain, which is known as one of the highest and richest hunting areas in Bosnia and Herzegovina. It is estimated that this number is decreasing to only around 50 Balkan chamois. It could be said that in the last 25 years on Čvrsnica and Prenj 80% of the population of this noble wildlife has been exterminated.

The Croatian Post Ltd. Mostar has issued four commemorative postage stamps in a sheet of 8 stamps + 2 vignettes, a postmark and First Day Cover (FDC).

Nema komentara:

Objavi komentar