25 prosinca, 2018

Philately Liechtenstein WWF 2017. - Četiri divlje vrste ponovno su se nastanile u regiji / Four wildlife species settled in the region again

Zbirka WWF maraka je najveća tematska zbirka na svijetu. U svom najnovijem izdanju WWF-a, Filatelija Lihtenštajn prikazuje četiri vrste divljih životinja za koje se dugo vjerovalo da su izumrle, ali su se u međuvremenu ponovno nastanile u regiji: „dabar“ (nominalna vrijednost: CHF 0,85), „ris“ (nominalna vrijednost: CHF 1,00) , “vuk” (nominalna vrijednost: CHF 1,30) i “roda” (nominalna vrijednost: CHF 1,50).

Dabar se vratio natrag u Lihtenštajn 2008. godine i od tada neprestano obitava. Pronalazi samo nekoliko prirodnih područja gdje može graditi svoje stanište kako to želi. Ris je aktivno ponovno došao u Švicarsku 1971. godine i od tada se širi i u Kneževinu. Vukovi su migrirali u Švicarsku s juga od 1990-ih. Oni žive u blizini regije Calanda. Posljednjih godina vukovi su viđeni na četiri različite lokacije. Zahvaljujući naporima raznih organizacija, par roda je 2007. Lihtenštajn načinio svojim domom - prvi put u više od 100 godina. U međuvremenu, Lihtenštajn broji šesnaest gnijezda roda.With over one billion stamps printed, the WWF stamp collection is the largest thematic collection in the world. In its latest WWF issue, Philately Liechtenstein is showing four wildlife species which were long believed to be extinct but have “Beaver” (face value: CHF 0.85), “Lynx” (face value: CHF 1.00), “Wolf” (face value: CHF 1.30) and “Stork” (face value: CHF 1.50).

The beaver found its way back to Liechtenstein in 2008 and has been propagating continually since then. But it finds only few natural areas in the valley where it can build its habitat as it pleases. Lynx were actively reintroduced to Switzerland in 1971 and have been spreading in the Principality since that date. Wolves have been migrating into Switzerland from the south since the 1990s. They live nearby in the Calanda region as well as in other places. In recent years, wolves were seen on four different unconfirmed occasions. Due to the efforts of various organisations, a stork couple made Liechtenstein their home in 2007 – for the first time in over 100 years. In the meantime, Liechtenstein counts sixteen stork nests.

Philately Liechtenstein

Nema komentara:

Objavi komentar