03 studenoga, 2009

Marke HP Mostar - studeni 2009.

Fauna 2009. – Ptice Hutova blata
Vrsta: Prigodna
Motiv: Gak (Nycticorax nycticorax),
kokošica ( Rallus aquaticus),
kukavica (Cuculus canorus),
prepelica (Coturnix coturnix)
Autor: Dinko Raič
Veličina: 35,50 x 25,56 mm
Tisak: Zrinski d.d. Čakovec
Papir: Bijeli, 102 g, gumirani
Vrijednost: 1,50 KM
Dan izdanja: 2009-11-01.
Arak: 8 maraka
Flora 2009. – Domaća šljiva
Vrsta: Prigodna
Motiv: Domaća šljiva (Prunus domestica)
Autor: Igor Filjak
Veličina: 35,50 x 25,56 mm
Tisak: Zrinski d.d. Čakovec
Papir: Bijeli, 102 g, gumirani
Vrijednost: 5,00 KM
Dan izdanja: 2009-11-01.
Arak: Blok 1 marka i arak 9 maraka

150. obljetnica Franjevačkog samostana Gorica Livno
Vrsta: Prigodna
Motiv: Samostan Gorica Livno
Autor: Fra Anđeo Kaić
Veličina: 48,28 x 29,82 mm
Tisak: Zrinski d.d. Čakovec
Papir: Bijeli, 102 g, gumirani
Vrijednost: 0,60 KM
Dan izdanja: 2009-11-01.
Arak: 9 maraka

Nema komentara:

Objavi komentar