12 listopada, 2011

Nove marke HP Mostar (Dan pošte-Fibula)...New stamps HP Mostar (Post day-Fibula)

Fibule (spone, kopče) pripadaju nakitu koji je služio za pričvršćivanje odjeće. Dijelovi fibule su: noga, luk, glava (opruga) i igla. Mogu biti izrađeni od jednoga komada metala ili iz više dijelova. Fibule su najčešće od bronce, rjeđe od plemenitih metala ili u kombinaciji različnih metala... Vrsta: Redovita, Motiv: Fibula tipa Golinjevo, Autor: Marin Musa, Veličina: 35,50 x 25,56 mm, Dan izdanja: 2011-10-09. (izvor HP Mostar)
Fibulae (clasps, buckles) belong to the jewelry that is used for fastening clothing. Parts of the fibula are: foot, arch, head (spring) and a needle. Can be made from one piece of metal or of several parts. Fibula are usually made of bronze, sometimes of precious metal or combination of different metals... Type: Regular, Motif: Fibula type Golinjevo, Author: Marin Musa, Size: 35.50 x 25.56 mm, Dan Published: 10/09/2011. (source HP Mostar)

Nema komentara:

Objavi komentar