23 svibnja, 2013

HP Mostar Mitovi i flora 2013. – Hrast cer (Quercus cerris) - HP Mostar Myths and flora 2013 – Turkey oak (Quercus cerris)

Cer (Quercus cerris) iz roda hrastova  je bjelogorično drvo brežuljkastih i krških šuma koje naraste od 25 do 40 metara visine. Plod mu je žir dug tri do četiri cm, širok dva cm. Rasprostranjen je u jugoistočnoj Europi, Maloj Aziji i na Apeninima. Cer je posuđenica iz latinskoga jezika. U starijih pisaca naziva se dub, hrast, pa i žirnjak. Sama pak riječ cerrus u latinskome vjerojatno je posuđenica iz nekoga mediteranskog jezika, jer cer je vrsta hrasta koja dobro raste na kamenitom mediteranskom tlu. Česti su i toponimi nazvani po ceru: Cer (planina i selo), Cerić, Cerno, Cerovac, Cerik, Cerjak, Cerje i dr. Cer je demonsko i sjenovito drvo. U starim predajama navodilo se kako se vile noću viđaju pod cerom. Stoga se cerovo drvo biralo za magijske zapise. On se rado uzimao za drvo Badnjaka. Ako nije bilo cera u blizini, ponegdje na Badnjak domaćin je znao donijeti cerovu grančicu u kuću i pitati ukućane slave li mladoga Boga. Kad mu to ukućani potvrde, on s cerovom grančicom blagosilja za plodnost, pa je nakon obreda zabode u zid iznad ognjišta. Koja djevojka želi mušku djecu treba na vjenčanju u sebi spominjati cer. Negdje se u selu osamljeni cer smatrao zaštitnikom mjesta i nitko ga nije smio posjeći. Ako je imao šupljinu u stablu, kroz nju su se provlačile nerotkinje kako bi začele. U narodnim vjerovanjima cer spada u sretna drveća. No, opasnost je što grom često udara u nj. U pučkoj medicini cerova kora u vinu koristila se kao lijek od pljuskavice, a žir protiv srdobolje. (izvor HP Mostar...)
Turkey oak (Quercus cerris) of the genus oak is a deciduous tree of hilly and karst forests that grows 25-40 meters high. The fruit is a large acorn, 3-4 cm long and 2 cm broad. It is widespread in South-Eastern Europe, Asia Minor and in the Apennines. The word cer is borrowed from Latin. The older writers called it dub, oak. The word cerrus in Latin is probably borrowed form some Mediterranean language because Turkey oak is species that grows on rocky Mediterranean soil. Toponyms are often named after Turkey oak: Cer (mountain and village), Cerić, Cerno, Cerovac, Cerik, Cerjak, Cerje etc.Turkey oak is demonic and shady tree. In ancient legends, it was claimed that the fairies are seen under the Turkey oak at night. Therefore its wood had been selected for magical records. Its wood was gladly taken for the Christmas Eve. If there was no oak near, sometimes the host would brought the oaks branch to the house and ask the rest of the family do they glorify the young God. When he received the positive answer, he was blessing for fertility with oaks branch and after the ceremony he put it into the wall above the fireplace. When a girl wants to have baby boys, she has to mention oak tree at the wedding ceremony. Somewhere in the village the solitary oak was considered as the patron of the place and nobody was allowed to cut it off. If it had a cavity, barren women would wriggle through it in order to conceive. In folk believes, Turkey oak is the happy tree. But the danger is that lightening often strikes at it. In folk medicine oak bark was used in wine as the drug of chicken pox, and acorns against shigellosis bacteria. (source HP Mostar...)

Nema komentara:

Objavi komentar